BONFIX
Bel mij terugDownloads
Chat offline

Privacy Beleidsverklaring

Wij beantwoorden al uw vragen over hoe wij uw gegevens gebruiken, delen en beschermen

Wanneer u iets bij ons bestelt of wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief wilt u weten wat wij met uw gegevens doen. Dat begrijpen wij. Daarom slaan wij uw gegevens op in een beveiligde database en gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor communicatie met BONFIX B.V..
 

BONFIX B.V., gevestigd aan Holsteinstraat 4, 8028 RT ZWOLLE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:

www.bonfix.nl
Holsteinstraat 4
8028 RT ZWOLLE
+31 (0) 88 46 00 794

Dhr. M.R. van Buul is de Functionaris Gegevensbescherming van BONFIX B.V.
BONFIX is te bereiken via info@bonfix.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BONFIX B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres


Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • BSN-nummer (alleen personeel ten behoeve van salarisadministratie)

   

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken

BONFIX B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of leaflet
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • BONFIX B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BONFIX B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als klant bewaren wij uw informatie en financiële informatie met betrekking tot u en uw bedrijf, minstens zolang als wettelijk vereist.
 

Als abonnee van onze nieuwsbrief bewaren wij uw gegevens zolang de informatie die naar uw abonnementsmail wordt gestuurd geen fouten in de inzending aangeeft en tot een maximum van tien jaar na opname in het bestand. In ieder geval kunt u altijd uw rechten uitoefenen op al uw gegevens die bij BONFIX B.V. zijn opgeslagen.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

BONFIX B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BONFIX B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BONFIX B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om het gebruiksgemak voor u te kunnen vergroten, maakt BONFIX gebruik van Google Analytics-cookies. Ten behoeve van uw privacy hebben wij de volgende maatregelen ondernomen:

 • BONFIX heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
 • het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd
 • de optie gegevens delen staat uit
   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BONFIX B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u registreren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek sturen naar info@bonfix.nl
 

Reactie volgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij doen er alles aan om uw vraag of klacht zo goed mogelijk op te lossen.  Indien wij er samen niet uitkomen, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alle gegevens die u invoert bij het aanmaken van een account worden opgeslagen op een beveiligde server. Deze gegevens worden voor u bewaard zodat u bij uw volgende bezoek niet opnieuw alles hoeft in te voeren. BONFIX B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@bonfix.nl